Drukuj
Kategoria: Do rzeczy!

Preferowane metody nauczania w programie Do rzeczy!

W programie nauczania „Do rzeczy!" za preferowane metody, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele, uznaje się:

 

Dzięki tym metodom będzie można nie tylko osiągnąć założone cele, ale również zapewnić uczniom różnorodne formy pracy. Angażują one różne zmysły, wykorzystują ruch, różne typy inteligencji i technologię komputerową. Jednocześnie działają na emocje i pobudzają ciekawość u ucznia. Wskazane metody pozwalają również na indywidualizację nauczania zarówno na lekcjach języka polskiego, jak i poza lekcjami. Umożliwiają one także stworzenie w klasie wspólnoty dydaktycznej, w której słabsi uczniowie nawzajem udzielają sobie wsparcia w procesie kształcenia.