Szkoła w Słowniku Języka polskiego - znaczenia i użycia terminu

1. instytucja oświatowo-wychowawcza, której zadaniem jest kształcenie i wychowanie; siedziba tej instytucji

 • Szkoła ogólnokształcąca, zawodowa.
 • Szkoła męska, żeńska, koedukacyjna.
 • Szkoła baletowa, górnicza, handlowa, krawiecka, muzyczna, oficerska, pielęgniarska, ogrodnicza, rolnicza, rzemieślnicza, techniczna, wojskowa.
 • Szkoła podchorążych.
 • Szkoła państwowa, społeczna, prywatna.
 • Szkoła przyzakładowa.
 • Szkoła przysposobienia rolniczego.
 • Szkoła tańca towarzyskiego.
 • Szkoła dla dorosłych.
 • Szkoła dla głuchoniemych, ociemniałych.
 • Szkoła imienia Bolesława Prusa.
 • Absolwenci szkoły.
 • Budynek, gmach, teren szkoły.
 • Kierownik, dyrektor szkoły.
 • Program szkoły.
 • Chodzić, uczęszczać, pójść, zapisać się do szkoły.
 • Przyjąć do szkoły.
 • Oddać, posłać dziecko do szkoły.
 • Opuścić szkołę.
 • Relegować, usuwać ze szkoły.
 • Zamknąć szkołę.
 •  Szkoła korespondencyjna, szkoła zaoczna szkoła umożliwiająca naukę w domu według ustalonego programu, z obowiązkiem przysyłania prac pisemnych i zdawania egzaminów
 •  Szkoła podstawowa, przestarz. szkoła powszechna szkoła dająca minimum wykształcenia, obowiązkowa, warunkująca wstęp do szkoły średniej
 •  Szkoła ponadpodstawowa każda szkoła średnia
 •  Szkoła specjalna szkoła przeznaczona dla dzieci z niedomaganiami fizycznymi, opóźnionych w rozwoju lub nie przystosowanych społecznie
 •  Szkoła średnia, szkoła stopnia licealnego szkoła ogólnokształcąca lub zawodowa, po której ukończeniu absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i ma prawo ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej
 •  Szkoła tysiąclecia szkoła wybudowana ze składek społeczeństwa zbieranych w latach 1961 1965 pod hasłem: "Tysiąc szkół na Tysiąclecie" (Państwa Polskiego)
 •  Szkoła wieczorowa szkoła, w której nauka odbywa się wieczorem, umożliwiająca kształcenie się osobom pracującym
 •  Szkoła wyższa uczelnia kształcąca studentów na pracowników naukowych oraz na najwyżej kwalifikowanych pracowników w poszczególnych zawodach, prowadząca także prace naukowo-badawcze
 • przen.
  • Szkoła myślenia, cierpliwości, hartu ducha.
  • Szkoła życia.
  • Szkoła obywatelstwa, rzetelnej pracy.

 

2. uczniowie i personel takiej instytucji

 • Cała szkoła była na wycieczce.
 • Iść ze szkołą do teatru, na wystawę.
 • Maszeruje szkoła kadetów, podchorążych.
 • Szkoła bierze udział w pracach społecznych.

3. wykształcenie, wyszkolenie zdobyte przez naukę w szkole; nauka, studia

 • Specjalista ze świetną szkołą.
 • Skończyć, ukończyć szkołę.
 • Zaraz po szkole poszedł do pracy.
 • Robić coś po szkole, przed szkołą; dziś nie ma szkoły robić coś po skończonych lekcjach, przed rozpoczęciem się lekcji; dziś nie ma lekcji w szkole

4. kierunek, metoda w nauce, sztuce, literaturze itp., których przedstawicieli łączą wspólne poglądy, metody itp.;

wyróżniająca się grupa twórców, naukowców o pokrewnych cechach pracy twórczej, związana np. z wybitną osobistością, z jakimś miastem, narodem;

zespół cech charakterystycznych dla tej grupy

 • Szkoła poetycka.
 • Szkoła Arystotelesa, Pawłowa.
 • Szkoła nowoczesnego wychowania.
 • Flamandzka, antwerpska szkoła malarstwa.
 • Kartezjańska, platońska szkoła filozofii.
 • Polska szkoła matematyczna.
 • Włoska szkoła śpiewu.
 • Rosyjska szkoła choreografii.
 • Reprezentować jakąś szkołę w dyscyplinie sportowej, w architekturze.
 • Stworzyć własną szkołę naukową.
 • Związać się z jakąś szkołą w sztuce, w literaturze, w pedagogice.

5. nuty, podręcznik do nauki gry na fortepianie, na skrzypcach itp.

 • Szkoła na fortepian, na skrzypce.
 • Opanować szkołę dla początkujących.

Źródło:

Słownik Języka polskiego PWN