Wieś w pozytywizmie (realizmie)

W trakcie opracowywania zagadnienia zapoznaj się z opracowaniami i wykorzystaj wskazywane w nich konteksty:

opracowanie pozytywizmu; opracowanie pozytywizmu - wersja minimum;

opracowanie Lalki; 

 

 

Bolesław Prus, Lalka, fragment zawierający opis wsi

Bolesław Prus, Lalka - obraz wsi w Zasławku