Leon Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania, http://www.dbc.wroc.pl/Content/15404/TEORETYCZNE+PODSTAWY+WYCHOWAN._.pdf