Wiara w języku polskim

Definicja wiary

przeświadczenie, przekonanie, pewność, że coś jest prawdą, że coś jest słuszne; ufność, że coś się spełni, wierzenie w coś;

przeświadczenie o prawdziwości dogmatycznych twierdzeń oparte na uznawaniu ich za objawione przez Boga;

religia, wyznanie; obrządek;

wierność w stosunku do kogoś; rzetelność, słowność, wiarygodność;

 Źródło: Słownik języka polskiego, PWN, 2003

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

credo, kult, opium dla ludu, religia, teizm, wierzenia, wyznanie; przekonanie, przeświadczenie; ufność, zaufanie

Słownictwo powiązane z wiarą:

Bóg, bogowie, monoteizm, politeizm,kapłan, wierzący, kościół, grzech, potępienie, zbawienie, pokuta, kara za grzechy, życie wieczne, zmartwychwstanie, nirwana, reinkarnacja,

Związki frazeologiczne:

dochować komuś wiary; odsądzać kogoś, coś od czci i wiary; ktoś bez czci i wiary; akt wiary, wyznanie wiary, zła wiara, dobra wiara, wiara w siebie, wiara w człowieka, człowiek małej wiary, nie do wiary, dać czemuś/komuś wiarę, brać/przyjąć coś na wiarę, stara wiara,

Źródła: Słownik języka polskiego, PWN, 2003, Słownik frazeologiczny, PWN, 2005

Przysłowia

Szczęście innych ludzi zachwyca dlatego, że w nie wierzymy.

Nie wierz nigdy dziewucho, coć chłop szepce na ucho.

Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi.

Aforyzmy

Łatwo przychodzi wiara w to, czego się pragnie. Owidiusz

Wiara jest pewnością, że Bóg troszczy się o rzeczy najmniejsze. Soren Kikegaard

Wiara i zwątpienie zależą od siebie: warunkują się wzajemnie jak wdech i wydech. Hermann Hesse

Wiara bywa doświadczana milczeniem Boga. Stefan Wyszyński